ClassTér

Főállásszerűen, nagy-nagy szeretettel és elszántsággal dolgozunk azon, hogy a jövő nemzedéke, azaz a gyermekek, valamint szüleik és tanáraik számára a ClassBox révén könnyebbé, szerethetőbbé és nevelési szempontból eredményesebbé tehessük az általános iskolás éveket.

Töbszörös intelligencia

Gardner az intelligencia 7 fajtáját különböztette meg:

 • nyelvi
 • zenei
 • logikai-matematikai
 • téri-vizuális
 • testi-kinesztetikus
 • interperszonális
 • intraperszonális

 

Nyelvi intelligencia: érzékeny a mintázatokra, precíz, módszeres, tud érvelni, szeret odafigyelni, szeret írni, szeret olvasni, könnyedén szótagol, szereti a szójátékokat, jól emlékszik jelentéktelen tényekre, jó szónok.

Zenei intelligencia: hangzás iránti érzékenység, ritmusérzék, hangnem iránti érzék

Logikai-matematikai intelligencia: érvelés, összefüggés keresés, absztrakció, kritikus attitűd

Téri-vizuális intelligencia: képekben gondolkodik, gondolati képeket hoz létre, metaforákat használ, van érzéke az alakzatokhoz, szereti a művészetet, a rajzolást, festést, szobrászkodást, könnyedén olvas térképekből, táblázatokból, diagramokból, képekben emlékezik, jó érzéke van a színekhez.

Testi-kinesztetikus intelligencia: saját test feletti kivételes uralom, jó időérzék, gyakorlott reakciókészség, jó reflexek, szeret fizikai sportokat űzni, jó a kézügyessége, szereti a manipulációs feladatokat, szeret szerepelni.

Intraperszonális intelligencia: énképünk, önbecsülésünk reális, késztetést érzünk önmagunk továbbfejlesztésére, valamint képesek vagyunk magunkat többféle perspektívából is látni, ezáltal személyes problémáink megoldásához több lehetséges megoldást tudunk kidolgozni.

Interperszonális intelligencia: a társak érzelmeinek, preferenciáinak, szándékainak és képességeinek megfelelő becslése, értékelése, a másokkal való jó interakció képessége, és az érzelmi kapcsolatteremtő képesség által válunk alkalmassá a szolidaritás, a ragaszkodás átélésére, a szeretett személyekről való gondoskodásra.

Ha jót akarsz tenni a diákokkal, akkor mérd fel melyek a preferált intelligenciái, és annak alapján válassz egyénre szóló feladatot neki!

 

Gardner többszörös intelligencia tesztje sok helyen megtalálható az interneten. Pl. matek-fizika.info/gardner_test

 

Szerző: Gelei Anett

Értelmesen élni az életet

„Egy gúnyám, egy csizmám, mégis gazdag vagyok,
mert biz én magamnak magam parancsolok,
hegyeken, völgyeken keresztül kószálok,
ott, ahol megállok, szerencsét próbálok.”

Kárpátia

 

Az értelmes élet mindenkinek mást jelent. Van, akinek erről a tervek, időbeosztások, a kikapcsolódás és a munka egyensúlya jut az eszébe. Vagy a jó döntések, a pörgős és felvillanyozó napok átélése. Nos, nálam talán egy kicsit mást jelent értelmesen élni az életet.

Mindig csodálattal gondolok azokra a barátnőimre, akik már házasságban élnek, gyermekük vagy gyermekeik vannak. Ők tudták, hogy ez jelenti számukra az álmok netovábbját. Családanyának lenni. Minden napjuk minden perce mozgalmas, kissé rutinszerű, de kihívásokkal teli. És látom rajtuk, hogy boldogok, és amikor nem mosolyognak, vagy ugrálnak örömükben, akkor is elárulja a csillogó szemük, hogy elégedettek az életükkel.

Én ehhez képest kóválygok, és még mindig keresem önmagam. És bizton állíthatom, hogy még mindig nem tudom, hogy ki is volnék én pontosan, és mi is hozná el számomra a nagy boldogságot.

Azt már sikerült megfejtenem, hogy nem minden esetben a jól bevált sorrend hozza el azt az érzést, amitől értelmesnek látjuk az életünket. Nem baj, ha kissé később jönnek el a nagy lépések. Nem csak egy férjtől vagy gyerektől érezhetjük, hogy van értelme az életünknek. Szabad egy kicsit bóklászni a világban, ha még nem látjuk kristálytisztán a célokat. Kipróbálni, hogy mi minden rejlik önmagunkban. És minden nappal közelebb tudunk kerülni a megoldáshoz, hogy mitől érezhetnénk azt, hogy értelemmel telnek az évek. Mert minden ember szeretné, ha elégedett lenne az életével. Ha nem is mindig boldog, de elégedett, mert a hozzá illő úton jár.

Jönnek itt a szakik az önmegvalósítással, csak receptet nem adnak hozzá. A kissé kótyagos emberek, lassan fedezik fel az útjukat. És amíg nem találnak rá az útjukra, ami valóban boldoggá tudná őket tenni, addig kissé értelmetlennek vélik az életüket. Mert azt látják, hogy mindenki más rajtuk kívül tudja, mit akar. Célokkal, tervekkel jönnek, és sorolják a jövőbeni elképzeléseiket. Mi meg csak arra tudunk egyértelmű választ adni, hogy mi lesz a következő héten. Vagy olykor még arra sem. De hogy nagy, magvas gondolatokba oltsuk a jövőbeni vágyainkat, arra képtelenek vagyunk. Mert fogalmunk nincsen, hogy merre kellene indulnunk. Aztán minden napunkat próbáljuk tartalmassá tenni. És egyszer csak jön az impulzus. És rájövünk, hogy melyik útra kell lépnünk. És akkor hálát adunk annak, akiben hiszünk, hogy nem tettünk elsietett lépéseket. Mert nehéz homályos álmokkal létezni. De még rosszabb mások álmait élni úgy, hogy közben cseppnyi élvezetet sem látunk benne. Idővel megjelennek a kontúrok a halvány pacaként lézengő vágyaink körül, és akkor már tudjuk, hogyan éljük értelmesen az életünket.

De mindaddig, amíg homály lepi el a jövő képeit, addig sem kell értelmetlennek látni az életet. A bizonytalan időszak jó szolgálatot tud tenni, van idő elgondolkodni az önmegvalósításos dolgon, de ami a legfontosabb, hogy van idő minden lépésünket önmagunkhoz igazítani.

forrás: www.menstyle.hu

“Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon taní-tani!”

Az oktatás elsődleges feladata, hogy olyan gyerekeket neveljen, akik az elméleti és GYAKORLATI ismeretek elsajátításával, egyszer majd nélkülünk is megállják a helyüket a ebben a száguldó világban.

A szülők és a pedagógusok együttes felelőssége átadni a gyerekeknek, hogy a TUDÁS egy olyan érték, amit senki nem vehet el tőlünk!  Sokszor ezzel az átadással vagyunk igazán bajban, illetve még inkább, hogy a gyerekek, át is akarják azt venni. Ezen a területen is, módszertani megújulásra egy szemléletváltásra van szükség az oktatásban. A jó színvonalú oktatás egyik alapfeltétele, hogy a pedagógusok tudatosan, hozzáértően alkalmazzák a DIFFERENCIÁLÁSt.  A differenciálás azt jelenti, hogy a tanítás sebességét, szintjét vagy jellegét, úgy állítjuk be, hogy az megfeleljen a diákok EGYÉNI szükségleteinek, stílusának és érdeklődésének. Abból a tényből kell tehát kiindulni, hogy a tanulók között induviduális különbségek vannak, (részben születésüknél, részben szocializációs folyamatoknál fogva), de az oktatásnak, 2016-ban már tudnia kellene ehhez rugalmasan alkalmazkodni.

A differenciált tanításban a csoportmunka egy nagyon hatékony módszer, mert fokozott aktivitást, együttműködést  igényel a tanulók részéről. Fejleszti az empátiás készségüket, megtanulnak valóban figyelni egymásra, így jelentősen fejlődik toleranciaképességük is.

A rugalmas csoportalkotás célja, hogy a diákok egyéni szükségleteiknek, képességeiknek megfelelő csoportokba kerüljenek. A csoportok mérete változó, attól függ hány diáknak vannak hasonló szükségletei, milyen a tudásszintjük. Az a tapasztalat, hogy a diákok magabiztosabban dolgoznak, ha azonos képességű diákokkal vannak egy csoportban.

Nagyon sok innovatív módszertan van a világban, de ahhoz hogy a változás szele minket is elérjen, mernünk kell “ablakot” nyitni.

 

“ ..az új bort, csak az új tömlő képes befogadni, a régit szétrepeszti….” Luk. 5,39

Egy gyermek üzenete szüleihez

Ne vegyél nekem dolgokat, amelyekre Te hiába vágytál! Ne érezz bűntudatot, ha nem tudsz megadni nekem mindent, amire fáj a fogam! Néha csak azért kérek valamit, hogy láthassam, hol a határ.

Add nekem az idődet!

Kérdezd meg, mi történt az iskolában! Beszélgess velem arról, hogy mit gondolok!

Érdeklődj affelől, hogyan oldom meg a feladataimat! Taníts engem a jóra, és mondd el, mi a rossz!

Vitassuk meg a terveinket! Bátoríts választásaimban! Dicsérj, ha megérdemlem!

Terelj jó útra, ha tévedtem!

Higgy nekem, és bízz bennem! Irányításoddal jó utat fogok választani.

Ha magam mellett tudlak, nem csatlakozom bandákhoz, távol tartom magam az alkoholtól és a drogoktól. Magyarázd meg nekem a gyógyszerhasználat szabályait, és figyelmeztess a droghasználat veszélyeire!

Szeress, és hagyd, hogy szeresselek! Szeress akkor is, ha rossz vagyok!

Mutasd ki a szeretetedet még abban az esetben is, ha nem tetszik neked a viselkedésem!

Bocsáss meg nekem! Fejezd ki megértésedet tévedéseimkor! Add értésemre, hogy mindig van esély az újrakezdésre! Engedd meg, hogy tetteimért én vállaljam a felelősséget!

Javíts ki, mondd el, ha tévedtem, de sose tedd ezt mások előtt! Kérlek, sose hasonlíts másokhoz, különösen ne a testvéreimhez!

Büntess meg, ha rosszat teszek! Ismerd el, ha jót cselekszem!

Ne parancsolj nekem, kérj tőlem! Ez összetartozásunk érzését jelenti számomra.

Ha megkérsz valamire, boldogan megteszem majd.

Bánj velem úgy,  mint a legjobb barátoddal! Figyelj rám, ha szeretnék megbeszélni veled valamit! Még csak gyerek vagyok, de nekem is vannak gondjaim, aggodalmaim.

Tiszteld a bánatomat, fájdalmamat!

Mondd sokszor, hogy szeretsz engem! Erősíts meg abban a tudatban, hogy különleges vagyok, és mindig szeretni fogsz, bármi történjen is! Részed vagyok, valami különös dolog, a szerelem teremtett.

Megígérem, hogy megtanulok viselkedni, mondani fogom, hogy „Bocsáss meg!”, „Kérek szépen…”, „Köszönöm.”, „Sajnálom a történteket.” – szóval mindent, amit elképzeltél akkor, amikor beszélni tanítottál. Mondani fogok majd mást is, például azt, hogy „Szeretlek Benneteket!”

 

Mindenekelőtt tanítsatok a szeretetre, hitre és az emberek, országunk tiszteletére!

 

Forrás: Let’s stay drug-free together

Fordította: Csendes Éva

Boldogságprogram oktatási-nevelési intézményeknek

Milyen hatással lehet a gyermekekre a boldogságtanulás? Amennyiben kiegyensúlyozottabb, sikeresebb és elégedettebb gyermekeket szeretnénk nevelni, oktatni, akkor a „boldogságoktatást” be kell vezetni már az óvodában és az iskolákban is.

A gyerekek számára a játékos fizikai tevékenységek, a pozitív szülői és nevelői megerősítés, az örömteli elfoglaltságokra való szoktatás, az aktív szabadidős programok pszichológiai megközelítése eszközt ad a gyakorlatias, kellemes és tartalmas élet elsajátításához.

A “boldogságórák” az ismert angliai bentlakásos iskola, a Wellington College céljai szerint segítik a diákokat abban, hogy felnőtt korukban oldják meg a párkapcsolati problémáikat, megőrizzék fizikai és lelki egészségüket, megbirkózzanak rossz érzéseikkel. Amerikai kutatások pedig bebizonyították, hogy a boldog gyerekek önbizalma erős, tudnak és mernek pozitívan gondolkodni, egészségesek, hisznek magukban, mernek a felnőttektől segítséget kérni, kreatívak és képesek kiutat találni az őket megérintő problémákból.

A boldogságóra program mára már 338 oktatási és nevelési intézményben van jelen hazánkban. A kezdeményezéshez nagyon sok pedagógus társult, így létrehoztak óvodai és iskolai csoportokat, ahol az órákon hangsúlyt kap a személyiségfejlesztés, illetve a pozitív életszemléletre való képesség tanítása.

A „Boldog iskola” programhoz lehet csatlakozni szülőként, pedagógusként, vagy osztállyal együtt.

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

(Prof.Dr.BagdyEmőke)
A Boldogságprogram fővédnöke

 

Forrás: boldogsagprogram.hu, boldogiskola.hu

A pozitív iskolai klíma

Az emberek teljesítményét, személyes kapcsolataikat, a jóllétüket, hangulatukat nagyban befolyásolja a környezetükben jelen levő légkör, mely a mindennapjaik során körülveszi őket. A pozitív iskolai klíma jótékony hatással van a diákok magatartására, teljesítményére. A pedagógusok érzelmi intelligenciája jelentős mértékben befolyásolja a klíma alakulását. Az érzelmileg intelligens pedagógusok pozitív hatással vannak az iskola/órák légkörére és a diákokra.

 

Az érzelmi intelligencia kompetenciái járulnak hozzá legjobban a pozitív légkör kialakításához. Ez a légkör az egyén fejlődését szolgálja, hozzájárul az egyéni önérzet, fontosság és közösségtudat fejlesztéséhez, illetve a tagok számára biztosítja a személyes kibontakozás lehetőségét.

Ilyen kompetenciák többek között:

 1. Mások fejlesztése: Elismerik, méltányolják mások erősségeit, eredményeit, hasznos visszajelzést adnak, és meg tudják állapítani, hogy az embereknek milyen fejlődési szükségleteik vannak, mentorálnak, megfelelően időzített tanácsadással szolgálnak, és olyan feladatokat adnak, amelyek előmozdítják az egyén képességeit.
 2. Csapatmunka és együttműködés: Odafigyelnek a kapcsolatokra, együttműködnek, barátságos, együttműködő hangulatot alakítanak ki, felismerik és támogatják az együttműködési lehetőségeket. Tisztelet, segítőkészség, és együttműködés jellemző rájuk. A csapat minden tagját aktív, lelkes részvételre bírják rá, csapatidentitást, csapatszellemet, elkötelezettséget építenek, valamint megosztják az elismerést.
 3. Kapcsolatépítés: Olyan kapcsolatokat keresnek, amelyek kölcsönösen előnyösek, összhangot teremtenek, személyes barátságokat alakítanak ki és tartanak fenn a munkatársak körében.
 4. Jövőkép: Határozott jövőképpel rendelkeznek, és a közös álmok megvalósítására képesek motiválni az embereket.
 5. Empátia: Érzékenyek mások hangulataira, képesek odafigyelni másokra, érzékenységet mutatnak, átérzik, megértik mások érzéseit, szükségleteit.
 6. Tisztelet: Elfogadnak és értékelnek minden embert, tiszteletet, nagyrabecsülést tanúsítanak.
 7. Nyílt kommunikáció: Verbálisan és non verbálisan is odafigyelnek másokra, hogy pontosan megértsék őket, egyértelműen kifejezik gondolataikat és érzéseiket, és mások számára, és értő figyelmet tanúsítanak.

 

Ezek a kompetenciák tanulhatók! Válj Te is tudatosabb pedagógussá, azért hogy a legjobbat nyújtsd diákjaidnak!

Szakirodalom: Balázs László: Érzelmi intelligencia

Szerző: Gelei Anett

A kudarc is lehet egy dobbantó a sikerhez?

Vajon a kudarc pozitív lehetőség a fejlődésre, vagy negatív élmény, ami meggátolja a sikert?

Az, hogy a szülők hogyan látják ezt a kérdést,  erőteljes hatást gyakorolnak gyermekeikre a korai gyermekkorban, A kudarchoz való hozzáállásukkal, rejtett üzeneteket küldenek gyermekeik felé” – mondja Kyla Haimovitz, a Stanford Egyetem pszichológus professzora.

„Sok bizonyíték van arra, hogy azon szülők gyermekei kezelik konstruktívabban a felmerült akadályokat, kiknek szülei is úgy tekintenek erre a KÉPESSÉGRE mint valami alakítható, formálható, tanulható dologra” , mondja Gail Heyman  professzor.

 

Azonban a gyerekek felé küldött üzenet megfelelő “csomagolása” nem egy egyszerű feladat.

Fontos átgondolnunk szülőknek, hogy melyik üzenet legyen nyílt és melyik burkolt, azaz hogy mit fejezek ki a szavaimmal és mit a tetteimmel.

Tehát, ha egy gyerek azzal jön haza iskolából, hogy 1-es lett a matematika dolgozata, az ahogy a szülő ezt lereagálja, azzal befolyásolja azt, hogy a gyerek hogyan értelmezi a  matematikai képességét. Még egy félvállról odavetett jó szándékú megjegyzés „Nem baj, azért Neked még továbbra is a magyar nyelvtan az erősséged” – is üzenheti azt, hogy inkább add fel a matekot, mint hogy tanulj a hibákból, amiket elkövettél. Azt a következtetést vontam le, hogy amikor a gyermekünk akadállyal küzd, akkor nem szabad a képességeit kétségbe vonni, hanem arra kell fókuszálni, hogy mit tud tanulni belőle.”  – magyarázza Haimovitz.

Az üzenetek, amiket a szüleinktől kapunk nyíltan, burkoltan vagy tudattalanul, „velünk maradnak” életünk során, és nehéz elfelejteni vagy legyőzni, ha  azok nem építő jellegűek!

Nagyon nehéz meghúzni a vonalat a szülők és a tanárok között, melyikük hogyan motiválja a gyerekeket abban, hogy elhiggyék, Ők, saját maguk is képesek dolgokra.

Szülőként, tanárként ha már látjuk rajtuk, hogy egyre jobban boldogulnak egyedül is, akkor lassan vonuljunk vissza, de biztosítsuk róla Őket, hogy mi HISZÜNK BENNÜK és hogy az eredményeiktől függetlenül SZERETJÜK ŐKET !!!!

Apa és fia.5