ClassTér

Főállásszerűen, nagy-nagy szeretettel és elszántsággal dolgozunk azon, hogy a jövő nemzedéke, azaz a gyermekek, valamint szüleik és tanáraik számára a ClassBox révén könnyebbé, szerethetőbbé és nevelési szempontból eredményesebbé tehessük az általános iskolás éveket.

Boldogságprogram oktatási-nevelési intézményeknek

Milyen hatással lehet a gyermekekre a boldogságtanulás? Amennyiben kiegyensúlyozottabb, sikeresebb és elégedettebb gyermekeket szeretnénk nevelni, oktatni, akkor a „boldogságoktatást” be kell vezetni már az óvodában és az iskolákban is.

A gyerekek számára a játékos fizikai tevékenységek, a pozitív szülői és nevelői megerősítés, az örömteli elfoglaltságokra való szoktatás, az aktív szabadidős programok pszichológiai megközelítése eszközt ad a gyakorlatias, kellemes és tartalmas élet elsajátításához.

A “boldogságórák” az ismert angliai bentlakásos iskola, a Wellington College céljai szerint segítik a diákokat abban, hogy felnőtt korukban oldják meg a párkapcsolati problémáikat, megőrizzék fizikai és lelki egészségüket, megbirkózzanak rossz érzéseikkel. Amerikai kutatások pedig bebizonyították, hogy a boldog gyerekek önbizalma erős, tudnak és mernek pozitívan gondolkodni, egészségesek, hisznek magukban, mernek a felnőttektől segítséget kérni, kreatívak és képesek kiutat találni az őket megérintő problémákból.

A boldogságóra program mára már 338 oktatási és nevelési intézményben van jelen hazánkban. A kezdeményezéshez nagyon sok pedagógus társult, így létrehoztak óvodai és iskolai csoportokat, ahol az órákon hangsúlyt kap a személyiségfejlesztés, illetve a pozitív életszemléletre való képesség tanítása.

A „Boldog iskola” programhoz lehet csatlakozni szülőként, pedagógusként, vagy osztállyal együtt.

„Arra törekszünk, hogy a Boldogságórák derűs és élménygazdag feladatai, játékai, valamint gyakorlatai fokról fokra kibontakoztassák a derűt és életszeretetet. Gyermekeink így a jövőbe vetett hittel, bátran járják végig a felnőttséghez vezető utat, majd boldogságra képes emberré válhatnak.”

(Prof.Dr.BagdyEmőke)
A Boldogságprogram fővédnöke

 

Forrás: boldogsagprogram.hu, boldogiskola.hu

A pozitív iskolai klíma

Az emberek teljesítményét, személyes kapcsolataikat, a jóllétüket, hangulatukat nagyban befolyásolja a környezetükben jelen levő légkör, mely a mindennapjaik során körülveszi őket. A pozitív iskolai klíma jótékony hatással van a diákok magatartására, teljesítményére. A pedagógusok érzelmi intelligenciája jelentős mértékben befolyásolja a klíma alakulását. Az érzelmileg intelligens pedagógusok pozitív hatással vannak az iskola/órák légkörére és a diákokra.

 

Az érzelmi intelligencia kompetenciái járulnak hozzá legjobban a pozitív légkör kialakításához. Ez a légkör az egyén fejlődését szolgálja, hozzájárul az egyéni önérzet, fontosság és közösségtudat fejlesztéséhez, illetve a tagok számára biztosítja a személyes kibontakozás lehetőségét.

Ilyen kompetenciák többek között:

  1. Mások fejlesztése: Elismerik, méltányolják mások erősségeit, eredményeit, hasznos visszajelzést adnak, és meg tudják állapítani, hogy az embereknek milyen fejlődési szükségleteik vannak, mentorálnak, megfelelően időzített tanácsadással szolgálnak, és olyan feladatokat adnak, amelyek előmozdítják az egyén képességeit.
  2. Csapatmunka és együttműködés: Odafigyelnek a kapcsolatokra, együttműködnek, barátságos, együttműködő hangulatot alakítanak ki, felismerik és támogatják az együttműködési lehetőségeket. Tisztelet, segítőkészség, és együttműködés jellemző rájuk. A csapat minden tagját aktív, lelkes részvételre bírják rá, csapatidentitást, csapatszellemet, elkötelezettséget építenek, valamint megosztják az elismerést.
  3. Kapcsolatépítés: Olyan kapcsolatokat keresnek, amelyek kölcsönösen előnyösek, összhangot teremtenek, személyes barátságokat alakítanak ki és tartanak fenn a munkatársak körében.
  4. Jövőkép: Határozott jövőképpel rendelkeznek, és a közös álmok megvalósítására képesek motiválni az embereket.
  5. Empátia: Érzékenyek mások hangulataira, képesek odafigyelni másokra, érzékenységet mutatnak, átérzik, megértik mások érzéseit, szükségleteit.
  6. Tisztelet: Elfogadnak és értékelnek minden embert, tiszteletet, nagyrabecsülést tanúsítanak.
  7. Nyílt kommunikáció: Verbálisan és non verbálisan is odafigyelnek másokra, hogy pontosan megértsék őket, egyértelműen kifejezik gondolataikat és érzéseiket, és mások számára, és értő figyelmet tanúsítanak.

 

Ezek a kompetenciák tanulhatók! Válj Te is tudatosabb pedagógussá, azért hogy a legjobbat nyújtsd diákjaidnak!

Szakirodalom: Balázs László: Érzelmi intelligencia

Szerző: Gelei Anett

A kudarc is lehet egy dobbantó a sikerhez?

Vajon a kudarc pozitív lehetőség a fejlődésre, vagy negatív élmény, ami meggátolja a sikert?

Az, hogy a szülők hogyan látják ezt a kérdést,  erőteljes hatást gyakorolnak gyermekeikre a korai gyermekkorban, A kudarchoz való hozzáállásukkal, rejtett üzeneteket küldenek gyermekeik felé” – mondja Kyla Haimovitz, a Stanford Egyetem pszichológus professzora.

„Sok bizonyíték van arra, hogy azon szülők gyermekei kezelik konstruktívabban a felmerült akadályokat, kiknek szülei is úgy tekintenek erre a KÉPESSÉGRE mint valami alakítható, formálható, tanulható dologra” , mondja Gail Heyman  professzor.

 

Azonban a gyerekek felé küldött üzenet megfelelő “csomagolása” nem egy egyszerű feladat.

Fontos átgondolnunk szülőknek, hogy melyik üzenet legyen nyílt és melyik burkolt, azaz hogy mit fejezek ki a szavaimmal és mit a tetteimmel.

Tehát, ha egy gyerek azzal jön haza iskolából, hogy 1-es lett a matematika dolgozata, az ahogy a szülő ezt lereagálja, azzal befolyásolja azt, hogy a gyerek hogyan értelmezi a  matematikai képességét. Még egy félvállról odavetett jó szándékú megjegyzés „Nem baj, azért Neked még továbbra is a magyar nyelvtan az erősséged” – is üzenheti azt, hogy inkább add fel a matekot, mint hogy tanulj a hibákból, amiket elkövettél. Azt a következtetést vontam le, hogy amikor a gyermekünk akadállyal küzd, akkor nem szabad a képességeit kétségbe vonni, hanem arra kell fókuszálni, hogy mit tud tanulni belőle.”  – magyarázza Haimovitz.

Az üzenetek, amiket a szüleinktől kapunk nyíltan, burkoltan vagy tudattalanul, „velünk maradnak” életünk során, és nehéz elfelejteni vagy legyőzni, ha  azok nem építő jellegűek!

Nagyon nehéz meghúzni a vonalat a szülők és a tanárok között, melyikük hogyan motiválja a gyerekeket abban, hogy elhiggyék, Ők, saját maguk is képesek dolgokra.

Szülőként, tanárként ha már látjuk rajtuk, hogy egyre jobban boldogulnak egyedül is, akkor lassan vonuljunk vissza, de biztosítsuk róla Őket, hogy mi HISZÜNK BENNÜK és hogy az eredményeiktől függetlenül SZERETJÜK ŐKET !!!!

Apa és fia.5