ClassTér

Főállásszerűen, nagy-nagy szeretettel és elszántsággal dolgozunk azon, hogy a jövő nemzedéke, azaz a gyermekek, valamint szüleik és tanáraik számára a ClassBox révén könnyebbé, szerethetőbbé és nevelési szempontból eredményesebbé tehessük az általános iskolás éveket.

…hiszen MINDENKI VÁGYIK egy JÓ KÖZÖSSÉGRE

Mi a ClassBox  fejlesztői  és tulajdonosai, átlagos szülők vagyunk. Nem vagyunk pedagógusok, tanárok.

Mi szülőkként, és egykoron gyerekként is, tudjuk, hogy mekkora érték egy olyan pedagógus, aki szereti a hivatását, a gyerekeket, aki szeret tanítani. Mi tudjuk, hogy ezeknek a pedagógusoknak, milyen nagy szükségük van ránk szülőkre, a mi támogatásunkra, szeretetünkre.

Hiszünk abban, hogy együtt, sikerül jobb irányba terelni a már régóta fennálló helyzetet. A célunk, hogy minőségi változás következzék be, az általános iskolás osztályközösségek mindennapi életében.

Alulról kell építkeznünk, mert már megtapasztalhattuk, hogy amit „fentről” kezdtek el építeni, az nem volt időtálló :)

Vannak olyan szülők és pedagógusok, akik csak sodródnak az eseményekkel és vannak olyanok, akik készek tenni  és pozitív hatással lenni az osztályközösségük  és ezáltal a gyermekek életére. Mi nekik, hozzájuk szólunk először. Velük szeretnék együtt gondolkodni és munkálkodni azon, hogy a gyermekeink később, erre az erős, közösségben megszerzett alapokra tudjanak majd építeni.

ClassBox egy az általános iskolai közösség mindennapi életét  támogatók alkalmazás, de azt is tudjuk, hogy a változáshoz, valójában nem egy alkalmazásra van szüksége az osztályközösségeknek. Olyan szülőkre és pedagógusokra van szükség, akik készek nyitni egymás felé és tenni akarnak az osztályközösségükért.

Nem célunk mindenkit megszólítani, mi elsőként azokhoz szólunk, akik hisznek abban a célban, amiben mi hiszünk.

Nekik készült a ClassBox.

12 árulkodó jel

Ugyan a nem tudatos énünk hamarabb érzékeli, hogy egy kijelentés gyenge lábakon áll, mint azt racionális ésszel meg tudnánk magyarázni, vannak olyan, a hazudozás során használt automatikus gesztusok, amelyeket ma már ismerünk, és kisebb gyakorlással könnyen felismerhetünk. Így segíthetünk az agyunknak tudatosítani és tetten érni a hazugság bizonyítékait, akár már a beszéd pillanatában. Ma már egyre több olyan kísérleti eredmény, vagy utólag visszanézett, és alaposan kielemzett filmfelvétel áll rendelkezésünkre, ami visszatérő, tipikus mimikát, kézjátékot, testtartást, egyfajta mintázatot mutat hazugságok, csúsztatások során. Ezek az önkéntelen gesztusok a hazugság jellegzetes jelei. Nézzünk meg néhányat a fontosabb jelek közül:
Hirtelen mozgások
Ha azt látod, hogy a kérdésed után a beszélgetőpartnered hirtelen megmozdítja a fejét, akkor fogj gyanút. A mozgás sokféle lehet, valaki ilyenkor hátra hőköl, más behúzza a nyakát, de gyakori a fejbillentés is. A lényeg, hogy a feltett kérdés után azonnal megmozdul a fej, még mielőtt megkapnánk a választ.
Változik a légzés
Amikor valaki hazudik, akkor általában felgyorsul a légzése, vagyis zihálni kezd, ami automatikus reflex. Ha a légzés nem változik, például mert rutinos hazudozóval van dolgunk, akkor a vállak emelkedhetnek meg, esetleg a hangja lehet halkabb, magasabb. Az ok mindegyik esetben ugyanaz: a magasabb pulzusszám miatt a vér áramlása felgyorsul, ami a test egészére kihat.Szavak, kifejezések ismétlése
Az ismételgetés gyakori „tünet”, ugyanis a hazug ember próbálja saját magát is meggyőzni, bízva abban, hogy így meggyőzőbb lehet. Ilyen lehet, amikor valaki azt hajtogatja, hogy „én nem, én nem”. Az ismétlés arra is jó, hogy közben időt nyer, és össze tudja szedni a gondolatait a válaszok előtt
Akaratlan mozdulatok
Gyakori, hogy hazugság közben az ember ösztönösen védi érzékeny testrészeit, például a hasát vagy a torkát. Dr. Lillan Glass ezt a bírósági tárgyalásokon gyakran látta, amikor kényes kérdéseket tettek fel egy-egy vádlottnak vagy tanúnak
A száj eltakarása
Az emberekre jellemző, hogy ha nem akarnak válaszolni egy kérdésre, akkor a kezükkel megérintik a szájukat, vagy kezüket a szájuk elé teszik, mintha ösztönösen próbálnák lezárni ezzel a kellemetlen kommunikációt
Csoszogó járás
A csoszogó járás arra utal, hogy valaki vonakodik választ adni, és kényelmetlenül érzi magát. Dr. Glass szerint ilyenkor az ember legszívesebben elmenekülne a kényelmetlen helyzetből.
Információáradat
Ha nem kapunk egyenes választ a kérdésünkre, viszont a velünk szemben álló ember minden másról beszél, akkor fogjunk gyanút. Ez tipikus terelés, aminek célja az időnyerés, vagy az, hogy a szóáradatban végül mi magunk felejtsük el, hogy mit is szerettünk volna pontosan megtudni.
Váratlan agresszió
Mindig fogjunk gyanút, ha a kérdésünkre váratlan agresszivitás a reakció. Ez tipikus ellentámadás, ugyanis a hazug embert általában feldühíti, ha valaki olyat kérdez tőle, ami miatt hazugságra kényszerül.
Kiszárad a száj
Tanúkihallgatások során a rendőrük sokszor tapasztalják, hogy a kihallgatott személy egyre nehezebben beszél, bereked. A stressz hatására ugyanis a szervezet automatikusan csökkenti a nyáltermelést, ezért a nyálkahártya kiszárad.

Túlzott szemkontaktus
A hazug ember általában kerüli a szemkontaktust, félve attól, hogy leleplezi a tekintete. Sokan éppen ezért kompenzálják a dolgot, és meredten néznek a másik szemében, miközben nem mondanak igazat. Érdekes, hogy valamikor épp ezzel lepleződnek le, ugyanis meredten, pislogás nélkül néznek a szemünkbe, ami normál helyzetben ritka.

Izzadás
Hazugság közben a legtöbb ember pulzusszáma nő, légzése felgyorsul, ezek miatt pedig izzadni kezdenek. Főleg a homlokon és a száj felett jelenhetnek meg az árulkodó izzadságcseppek

Fészkelődés
Amikor egy ember hazudik, és ez a szituáció szokatlan a számára, akkor szinte biztosan feszült, ideges. Ilyenkor képtelen egyhelyben maradni, folyamatosan fészkelődik.

Nyisd hát ki a szemed, láss túl azon, mi vén: Nézz csak meg közelről: hát EZ vagyok én!!

Egy ausztrál vidéki város kórházának idősek otthonában elhunyt egy idős férfi. Később, amikor az ápolók csekélyke hagyatékát átnézték, az alábbi verset találták. Jusson eszünkbe ez a vers, amikor legközelebb idős emberrel találkozunk, lássuk meg benne a “rejtőző” fiatal lelket. Egy nap valamennyien ilyenek leszünk!

A fura öreg

Kinek gondoltok, amikor rám néztek?
Mit láttok? Kit láttok, nővérek?
Egy fura öreget, nem annyira bölcset,
Mit lát, mit csinál – ő nem is tudja már.
Elejti a falatot. Ha hangosan szóltok,
Hogy „Próbálja meg!” – választ sem kaptok.
Hogy ti ott vagytok, mintha neki fel se tűnne,
Eltűnik mindig a zoknija, cipője…
Kénytekre-kedvtekre átadja önmagát,

Fürdetés, etetés tölti ki a napját.
Ezt gondoljátok? És ezt látjátok?
Szemetek nyissátok: hisz’ ez nem én vagyok!
Megmondom, ki vagyok: ki csendben meghúzódva
Megteszem, eszem is, mint a nővér mondja…
Apámnak, anyámnak kicsi fiacskája,
Szerető fészkében egyik fiókája.
Szárnyra kelő kamasz, jövő álmodója,
Szerelmes társának boldog bevárója.
Húszéves vőlegény: szívem nagyot ugrik
Esküm emlékére, mit tartanom illik.
Huszonöt évemmel, magam is apaként
Őrzöm kicsinyeim boldog otthon keblén.
Harmincéves férfi: ó de gyorsan nőnek!
Téphetetlen szálak minket összefűznek.
Negyven lettem: kirepültek, üres már a fészek,
De marad a párom, így nem hullanak könnyek.

Ötven éves lábaimnál kisbabák játszódnak,
Nagyszülők lettünk már, unokáink vannak.
Majd sötétség jő rám: feleségem meghalt.
Jövőm eddig fény volt, mit most a rém felfalt.
Gyermekeim most már nélkülem megállnak.
Múlt szeretet jár át, évek, mik elszálltak.
Most már öreg vagyok. Kemény a természet.
Az idős ember vicces. Vicc csak az enyészet.
A test, a kellem, erő széthullik, elillan,
Kő maradt, ahol rég mondták: a szívem van.
Ám az éltes testben ott belül fiatal
Vagyok még. Tépett szívem duzzad:
A múlt sok örömet és fájdalmat visszaad.
Újraélem szerelmünket, hosszú életünket,
Túlságosan gyorsan elszállt éveinket.
Elfogadom szépen, hogy minden elmúlik.
Nyisd hát ki a szemed, láss túl azon, mi vén:
Nézz csak meg közelről:  hát EZ vagyok én!!

Az én vezérem bensőmből vezérel!

Lehet, hogy csak én érzem úgy, hogy József Attila verse a Levegőt,  évtizedek elmúltával is ugyan olyan időszerű, mint amikor megírta?! Egyszerre van jelen bennem a csodálat és a mélységes megdöbbenés, miközben hallgatom Balkay Géza előadását. Az a rész nekem a csúcspontja az egész versnek, amikor az mondja : …”Az én vezérem bensőmből vezérel! Emberek, nem vadak – elmék vagyunk! ..”

József Attila

LEVEGŐT!

Ki tiltja meg, hogy elmondjam, mi bántott
hazafelé menet?
A gyepre éppen langy sötétség szállott,
mint bársony-permeteg
és lábom alatt álmatlan forogtak,
ütött gyermekként csendesen morogtak
a sovány levelek.

Fürkészve, körben guggoltak a bokrok
a város peremén.
Az őszi szél köztük vigyázva botlott.
A hűvös televény
a lámpák felé lesett gyanakvóan;
vadkácsa riadt hápogva a tóban,
amerre mentem én.

Épp azt gondoltam, rám törhet, ki érti,
e táj oly elhagyott.
S ím váratlan előbukkant egy férfi,
de tovább baktatott.
Utána néztem. Kifoszthatna engem,
hisz védekezni nincsen semmi kedvem,
míg nyomorult vagyok.

Számon tarthatják, mit telefonoztam
s mikor, miért, kinek.
Aktákba írják, miről álmodoztam
s azt is, ki érti meg.
És nem sejthetem, mikor lesz elég ok
előkotorni azt a kartotékot,
mely jogom sérti meg.

És az országban a törékeny falvak
– anyám ott született –
az eleven jog fájáról lehulltak,
mint itt e levelek
s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse,
mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse
s elporlik, szétpereg.

Óh, én nem így képzeltem el a rendet.
Lelkem nem ily honos.
Nem hittem létet, hogy könnyebben tenghet,
aki alattomos.
Sem népet, amely retteg, hogyha választ,
szemét lesütve fontol sanda választ
és vidul, ha toroz.

Én nem ilyennek képzeltem a rendet.
Pedig hát engemet
sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek,
mint apró gyermeket,
ki ugrott volna egy jó szóra nyomban.
Én tudtam – messze anyám, rokonom van,
ezek idegenek.

Felnőttem már. Szaporodik fogamban
az idegen anyag,
mint szívemben a halál. De jogom van
és lélek vagy agyag
még nem vagyok s nem oly becses az irhám,
hogy érett fővel szótlanul kibírnám,
ha nem vagyok szabad!

Az én vezérem bensőmből vezérel!
Emberek, nem vadak –
elmék vagyunk! Szívünk, míg vágyat érlel,
nem kartoték-adat.
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet,
jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!

Napi szinten használjuk a ClassBoxot

Egy ClassBoxot használó szülő levele : “Napi szinten használjuk a ClassBoxot. Hihetetlenül nagy segítséget ad abban, hogy a tanító nénikkel tartani tudjuk a kapcsolatot, privátban problémákat oldunk meg,, vagy a szülőket érintő fontos információkat azonnal tudják közölni velünk a pedagógusok. Naprakészek vagyunk mindenben és nem maradunk le semmiről, ami a gyerekeinket és/vagy a szülőket érint az iskolával kapcsolatban.

Néha meglepnek minket a tanító nénik (Kozmáné Kancz Eleonóra és Kázmérné Kovács Tünde), amikor képeket töltenek fel ClassBoxra vagy az osztályalbumba az iskolai életről.

Ha hiányzik valaki, mindig megküldik az aznapi tananyagot, ezért nincs lemaradásuk a kis betegeknek sem.

Őszintén, minden szülő csak dicséri a ClassBoxot, és hálásak vagyunk a tanítóknak, hogy megismertették velünk.

Még csak annyi észrevételt, hogy a “csevegőben” lehetne többfajta hangulatjel.

További jó munkát és sok sikert kívánunk a csapat minden tagjának, köszönjük a nyereményt és várjuk a csomagot!

 

Üdvözlettel, Berényi Edina Debrecenből”

1500 méteres mélység felett vezet a Tekeredő Sárkány-szikláján épült üvegút

Újabb elképesztő üvegpadlós látványosságot adtak át Kínában, az ország középső részén elterülő Hunan tartományban.  A Tienmen (Menny Kapuja)-hegységben, szédítő magasságban sétálhatnak végig a turisták az új üvegsétányon, amely a Panlung, vagyis a Tekeredő Sárkány-szikláján épült meg. A 100 méter hosszú, és 1,6 méter széles üvegút 1500 méteres mélység felett halad, így minden bizonnyal fantasztikus, ugyanakkor igencsak félelmetes élményben lehet része azoknak, akik végig mernek rajta sétálni.  A Csangcsiacsie Nemzeti Parkban található üvegsétány már a harmadik üvegpadlójú látványosság a környéken.

tianmen.3

tianmen

ZHANGJIAJIE, CHINA - AUGUST 01: Aerial view of tourists walking on the 100-meter-long and 1.6-meter-wide glass skywalk clung the cliff of Tianmen Mountain (or Tianmenshan Mountain) in Zhangjiajie National Forest Park on August 1, 2016 in Zhangjiajie, Hunan Province of China. The Coiling Dragon Cliff skywalk, featuring a total of 99 road turns, layers after another, is the third glass skywalk on the Tianmen Mountain (or Tianmenshan Mountain). (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

 

Szeretem az életem

Ezt a videót amikor megkaptam és megnéztem, olyan mélységes Öröm és Hála töltött el, ami túlmutat a mindennapi életemen. Nekem biztosan mást hozott fel, mást adott mint amit Neked fog adni, de ha Neked is van olyan ember az életedben akit nagyon szeretsz, és ezt nehezen tudod szavakkal elmondani neki, akkor ez a csodálatos dal talán Neked is segít ebben. Hiszem, hogy csak akkor tudjuk szabadon (nem öncélúan ) szeretni a számunkra fontos embereket, vagy magát a Teremtőt, ha mi magunkat szeretjük meg előbb.

 

Napoleon Hill Gondolatai – Személyes kezdeményezés 7.

Az öröm, hogy gyermekeink vannak, elválaszthatatlan a felelősségtől,
hogy meg kell tanítanunk őket a jellemes viselkedés alapjaira.
Az élet egyik legnagyobb öröme az a csodálat, amit akkor érzünk,
amikor új, piciny emberi lények jönnek a világra. Ez az öröm
azonban óriási felelősséggel jár, aminek csak akkor tudunk eleget
tenni, ha nem utasítjuk el az egyéni kezdeményezést. Gyermekeinknek
mindent megadhatunk, ami szükséges az egészséghez és az
anyagi jóléthez, de ha nem élünk úgy, ami követendő példaként állhat
előttük, ha nem tanulják meg tőlünk az egyéni kezdeményezés
fontosságát, csak keserűségben lesz részünk. Amikor felnőttekké
válnak, céltalanul fognak sodródni az életükben.