Egy innovatív Pedagógus az egész osztály életét megváltoztatja

A ClassBox fejlesztésekor számunkra mindig meghatározó a felhasználóink szakmai és emberi véleménye. Az alább idézett levél, amit egy pedagógus küldött a közelmúltban új erőt és hitet adott nekünk is, hogy van értelme hinni és a ClassBox fejlesztésén dolgozni. Hinni abban, hogy a magyarországi iskolai közösségekben is van igény egyfajta változásra.

Mi abban hiszünk, hogy az egyén értékei egy közösségbe fektetve hozzák meg a legtöbb hasznot. Hiszünk abban, hogyha a közösség tagja értékelik, elismerik egymást, az olyan “szunnyadó” energiákat szabadít fel a közösségen belül, ami “csodákra” képes.

A ClassBox fejlesztések célja: teret adni a közösségi együttműködésre, és teret adni egymás pozitív megerősítésére, hiszen mindenki ezt az elfogadást és elismerést szomjazza, legyen az gyerek, szülő vagy tanár.

A következő levelet egy olyan csodálatos Pedagógus küldte, aki aktívan használja a ClassBox alkalmazást az osztályában, és az innovatív hozzáállása meg is hozta a gyümölcsöt a közösségüknek. (… és mint tudjuk, a gyümölcséről ismertetik meg még a fa is :)

A levél: “

Kedves ClassBox Csapat!

Igazán örömmel és önzetlenül segítünk, mert számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy Ti/Önök vannak, léteznek, dolgoznak értünk. Mi már több virtuális osztályteremmel barátkozgattunk (Edmodo, ClassDojo), de a Classbox az igazi.  Imádjuk, mert magyar, egyszerűen kezelhető, gyerekközpontú, nincs tele fura ijesztő (gusztustalan) figurákkal és az egymás megajándékozása érmékkel, amitől -“Te” érzed magad többnek, teljesebbnek- végre közösséggé formálta a kis csapatunkat (régi vágyam!), abszolút fergeteges ötlet.A tanulóink feléledtek, aktívak, egymásra figyelnek és segítenek, amiben csak tudnak. Ez számunkra a legnagyobb ajándék.

Köszönjük szépen a folyamatos segítséget, támogatást is!

További eredményes munkát kívánunk a “Legeslegjobb”csapatnak!!!

Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

4/B osztály

Do Dinh Hainé Erzsébet (Pedagógus)


A ClassBox Alapítvány támogatási céljairól

A ClassBox Alapítvány támogatási céljairól

Az Alapítói Okirat 3. pontja szerint: „Az alapítvány célja: Az oktatási intézményekben, vagy azokon kívül megvalósuló, a gyermekek egészséges fejlődését szolgáló oktató, nevelő, ismeretterjesztő tevékenységek szervezése és támogatása.”

E meghirdetett, s  formalizált cél mögött azonban az alapítók olyan átfogó célokat is értenek, mint:

 • a társadalmunk legkisebb és legfontosabb egységének, a családnak a támogatása és megerősítése.
 • az iskolarendszer és  a felelősen gondolkodó szülők hatékonyabb együttműködése
 • egy lelkileg érettebb, egészségesebb, boldogabb nemzedék felnövekedésének elősegítése,
 • stb.

 A fenti célok érdekében az alapítvány kuratóriuma nyílt pályázatok révén támogat közösségépítő  eseményeket, programokat, személyeket.

Kísérje figyelemmel weblapunkat (www.classboxalapitvany.hu), hogy idejében megismerhesse pályázati kiírásainkat!

A ClassBox Alapítvány célja, működése

A ClassBox Alapítvány célja, működése

A ClassBox Alapítvány és a ClassBox zárt rendszerű közösségi portál célja,  hogy hozzájáruljon a jövő nemzedéke értelmi, érzelmi, erkölcsi és etikai fejlődéséhez (ami minden egészséges társadalom alapvető érdeke). Ez alapvető kötelessége és feladata a szülőknek, és az alapfokú oktatásnak is. Ugyanakkor azt tapasztalhatjuk, hogy a szülő és az iskola nem minden esetben tudnak elég hatékonyan együttműködni a gyermekek tanításában, nevelésében. Ennek eredményeként egyre több a nehezen kezelhető, szélsőséges magatartású gyermek.  Ezt a negatív  trendet szeretné a ClassBox Alapítvány a hasonlóan gondolkodó civil szervezetekkel, felelősen gondolkodó vezetőkkel, és a média képviselőivel együttműködve  lassítani, s ha lehet  megfordítani, hogy egészségesebb, boldogabb és sikeresebb nemzedékek nőjönek fel.

A ClassBox Alapítvány alapítása:

A  ClassBox  megálmodói 2013 május 6-án hozták létre a A ClassBox Alapítványt. A Nyíregyházi Törvényszék Bejegyző végzése 2013.06.14-én kelt, mely július 24-én emelkedett jogerőre. A 2016 05.28-án módosított alapítói okiratot a törvényszék 2016.09.06-án jogerősen fogadta el, s egyben közhasznú szervezetté nyilvánította alapítványunkat.

A ClassBox Alapítvány jelenlegi működése:

Az alapítvány legfőbb döntéshozó szerve a 4 fős kuratórium, melynek tagjai:

 • Kovács István  elnök
 • Giba Krisztina társelnök
 • Fényes Erika Ágnes tag
 • Prekub Zsolt tag

A Kuratórium elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatát és több más fontos működési  irányelvet.

Az Alapítvány működésének evidenciái:

 1. Tevékenységét a magyar jogszabályoknak, az Alapítói Okirat és az SZMSZ előírásainak megfelelően végzi. Mindazonáltal az alapítvány vezetésének törekedni kell arra, hogy egy adott külföldi országban történő tevékenysége során az adott ország jogszabályainak és szokásainak is megfeleljen.
 2. Az Alapítvány civil szervezet, jogi személy,  tevékenysége a közérdeket szolgálja
 3. Az alapítvány működését egész Magyarország területén, illetve Magyarország határain túl fejti ki.
 4. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 5. Az Alapítvány céljai teljes összhangban vannak a ClassBox zártkörű közösségi portál működtetésének céljaival, ezért tevékenységüket összhangban végzik.
 6. Az alapítvány támogatásra szánt forrásainak döntő része a ClassBox alkalmazás bevételeiből származik.

A ClassBox Alapítvány küldetése

 • A családok, kisközösségek és osztályközösségek erősítése annak érdekében, hogy a mai általános iskolások toleráns, kellő pénzügyi kultúrával rendelkező, egymást segítő, egészséges nemzedékként nőjenek fel, akik számára értéket jelent a szakmai tudás, a szorgalom, a becsületesség.
 • Ezt elsősorban olyan támogatási programok által kívánjuk elérni, amelyek már meglévő szervezetek, szakértők és kipróbált programok tapasztalataira építenek, azokkal együttműködve a már futó, vagy tervezett szakmai programok hatékonyságát és pozitív hatásait növelik.

A ClassBox Alapítvány támogatási programjainak céljai, alapelvei

Csak olyan programot támogat az Alapítvány, amely közvetlenül vagy közvetve

 • a gyermekek egészséges felnőtté válását, nevelését szolgálják– különösen az alábbi területeken:

○             etikai, erkölcsi fejlődés

○             toleráns, egymást segítő, értékek szerinti viselkedés elsajátítása

○             demokratikusan, de szakmai alapon hozott közösségi döntéshozatali képességek fejlesztése

○             fenntartható fejlődés, környezettudatos élet tudatosítása

○             pénzügyi kultúra kialakítása

 • a családok, kisközösségek, osztályközösségek megerősítését segítik;
 • szeretet jelenítenek meg és közvetítenek;
 • a támogatott program menedzsmentje kellő szakmai, pénzügyi és társadalmi kontroll alatt áll;
 • pénzügyileg is önálló tud lenni, de a ClassBox Alapítvány kiegészítő támogatásai révén a tervezett program hatékonysága, eredményessége és hatása jelentősen növelhető.

A Classbox Alapítvány támogatási formái

Szervezetek támogatása:

 • Kiegészítő jellegű pénzügyi támogatás olyan programokhoz, amelyek az Alapítvány céljaival összhangban a gyermekek egészséges fejlődését, felnőtté válását szolgálják.
 • Kiegészítő jellegű szakmai támogatás a kiválasztott programokhoz, ahol arra szükség van.
 • www.classbox.mezárt rendszerű közösségi portál révén korszerű internetes felületet biztosít a támogatott szervezetek számára, amely segít sok tízezer felhasználóhoz eljuttatni és ezáltal hatékonyabbá tenni a legjobb programokat.
 • Fórumok révén különböző szakmai vélemények összefésülése.
 • A legjobb gyakorlatok (best practises) megtalálása és terjesztése.

Családok, tanárok támogatása:

 • www.classbox.mezárt rendszerű közösségi portál révén olyan modern felületet biztosít a szülőknek, gyermekeiknek és tanároknak, amely segít a gyermekek hatékony nevelésében.
 • Pénzügyi támogatás olyan programokhoz, amelyek az Alapítvány céljaival összhangban családi vagy osztályközösségi összefogást erősítenek.

A ClassBox Alapítvány működésének sarokkövei

 • politikamentesség;
 • pénzügyi függetlenség;
 • szakmai döntéshozatal külső szakértők bevonásával (a kuratórium elsődleges feladata a szakértői hálózat etikus működtetése, a szakmai viták kontrollálása, a végső döntések meghozatala, jóváhagyása);
 • szakmai koordináció, integráció a hatékonyság érdekében;
 • kis lépésekkel, de mindvégig hiteles működés.

Misszió

A ClassBox csapat missziója

Mi, „A ClassBox csapat tagjai” egy igazi startup vállalkozás megálmodói, megalkotói, tulajdonosai és vezetői vagyunk.

Főállásszerűen, nagy-nagy szeretettel és elszántsággal dolgozunk azon, hogy a jövő nemzedéke, azaz a gyermekek, valamint szüleik és tanáraik számára a ClassBox révén könnyebbé, szerethetőbbé és nevelési szempontból eredményesebbé tehessük az általános iskolás éveket.

A ClassBox koncepció első megszületése után a szűk maghoz folyamatosan csatlakoztak az élet és szakma különböző területéről érkezők, így egyre nagyobb csapattá váltunk.

A bővebb ClassBox csapat tagjait (amely ma már több, mint 20 főből áll) az alábbi 3 szervezet tulajdonosai, vezetői, kurátorai, szakértői alkotják:

 • Evolapps Ltd ( London)
 • Class Box Hungary Kft. (Nyíregyháza)
 • ClassBox Alapítvány ( Nyíregyháza)

Bővebb csapatunk nagyon különböző korú, érdeklődésű és végzettségű tagokból áll, de a főbb dolgokban egyformán gondolkodunk:

– Fontosnak tartottuk, tartjuk, hogy családot alapítsunk, gyermekeket vállaljunk és a tőlünk telhető legmagasabb szinten biztosítsuk számukra a testi-lelki-szellemi fejlődésükhöz szükséges feltételeket és körülményeket.

– Szeretnénk, hogy gyermekeink egy békésebb, toleránsabb, boldogabb társadalmat építsenek fel, ahol a tisztességes munka tisztes megélhetést biztosít, ahol a szegényebbek elesettebbek is segítségben részesülnek.

– Mindezért fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek barátságos, szeretetteljes, inspiráló környezetben cseperedjen fel, s olyan oktatásban részesüljön, amely a született képességeket, talentumokat a lehető legjobban ki tudja bontakoztatni.

– Jó lenne ha az egészséges, boldog és sikeres felnőtté váláshoz szükséges ismereteket, képességeket és készségeket minden általános iskolás elsajátíthatná az iskolában, nem csak a jómódú, képzettebb szülők szerencsésebb gyermekei.

– Kívánatosnak tartjuk, hogy minél több gyermeknek legyen olyan példaképe, aki köztiszteletben áll a tisztességes, szorgalmas, életvitele miatt.

Úgy véljük ezen gondolatainkkal, vágyainkkal sokan egyet tudnak érteni, mégis úgy tűnik, nehezen haladunk e vágyaink elérése felé. A lakosság demográfiai és vagyoni helyzete inkább eltávolít, mint közelít minket a vágyott állapottól. Ma hatalmas tudásbeli, és életviteli szakadék van a gazdagabb, képzettebb, valamint a szegényebb, alulképzett családok között pl. a pénzügyi-, egészségügyi kultúra, a környezettudatos élet, a tolerancia, konfliktuskezelési technikák, stb. terén.

Sok csalódott szülő van szinte reménytelen anyagi–erkölcsi helyzetben, közülük sokuknak nincs jövő képük, teljesen értékvesztettek. Az ő gyermekeik nem sok eséllyel tudják megszerezni azt a tudást és képességeket, amelyek szükséges egy sikeres, boldog élethez. Sajnos számukra az iskola inkább kudarcélményt, sikertelenséget okoz, s csak keveseknek jelent érdemi felzárkózási lehetőséget.

Az iskolák és a tanárok helyzete sem ideális, így szinte törvényszerű a tanár- szülő közötti  nézetkülönbség arról, hogy kinek nagyobb a felelőssége a gyermekek nevelésében.

Mindezen problémákat tetézik a mai digitális forradalomban leselkedő veszélyek, s a korosztályok közötti digitális szakadék.

Nagyon veszélyesnek, sok esetben kifejezetten károsnak tartjuk a gyermekek szabad hozzáférését mindenféle weboldalhoz, közösségi portálhoz, melyeket az internet és a mobil szolgáltatások csaknem mindenki számára könnyen elérhetővé tesznek.

Mi nem csak látjuk ezeket a társadalmi problémákat, nem csak vágyunk egy jobb társadalomra, hanem a ClassBox fejlesztésével és elterjesztésével tenni is szeretnénk azért, hogy egymás elfogadását, egymás értékeinek elismerését, a tanítás- nevelés hatékonyságát – ha egy kis lépéssel is, de – javítsuk.

Tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Sok olyan szervezetről, programról van ismeretünk, amelyek szintén e társadalmi problémák enyhítésén, felszámolásán dolgoznak. Többen látványos eredményeket értek el egy-egy részterületen, vagy kisebb közösségekben, de a hőn vágyott cél elérésétől még messze vagyunk.

Tudjuk, hogy a ClassBox sem oldja meg a problémát, főleg nem egyedül, s rövid távon.

Mégis útnak indítjuk a ClassBoxot, mert úgy érezzük, hogy egy fontos és sikeres eszköz lehet a gyermeknevelési problémák felszámolásának hosszú és rögös útján.

Nincs ismeretünk arról, hogy létezne ma Magyarországon olyan más – ClassBoxhoz hasonló – program, kezdeményezés, mely komplex módon egyszerre jótékony hatással tudna lenni:

– a diák- szülő- tanár- iskola kapcsolatrendszerre

– a mindennapos iskolai problémák kezelésére

– a biztonságos internetezés, kulturált kommunikáció kialakulására a gyermekek körében

– tanító- nevelő munka hatékonyabbá tételére,

– a család és kisebb – nagyobb közösségek építésére, fejlesztésére,

– stb.

A ClassBoxot folyamatosan fejlesztjük, de mellette, ahhoz szervesen kapcsolódva létrehoztuk a www.classter.hu magazinunkat, amelybe   terveink szerint a közeljövőben kerülnek bele a felhasználók által is igényelt nevelést és tehetséggondozást erősebben támogató cikkek, információk ( pl. hatékony tanulási módszerek, egészséges személyiségfejlesztési ismeretek, pénzügyi kultúra, egészség -, és környezettudatos élet, tolerancia, konfliktuskezelés, gyerekzár-biztos böngészők, stb.)

Mindezek miatt hisszük, hogy a ClassBox használóihoz tömegesen fognak csatlakozni olyan felelősen gondolkodó szülők, családok és tanárok, akik céljainkkal és megoldási javaslatainkkal egyetértenek.

Abban is reménykedünk, hogy a jövő nemzedék testi-lelki fejlődéséért tenni akaró sok-sok kezdeményezés együttműködését is elő tudjuk segíteni, s a ClassBox egyfajta integrálója és akcelerátora lehet sokuknak. A ClassBox és a ClassTÉR felületéről pl. könnyen elérhetővé kívánjuk tenni azokat a weblapokat, információkat, amelyek érdemi segítséget nyújtanak családoknak a tanító- nevelő feladataikhoz, s így egymást erősítve minden együttműködő szervezet hatékonysága, eredményessége megsokszorozódhat. Így talán közelebb kerülhetünk a célunkhoz.

Ebben a ClassBox portál egy hasznos felület, ClassTér egy orientáló és építő információkat közvetítő magazin,   a ClassBox Alapítvány (www.classboxalapitvany.hu ) pedig a folyamatot szakmailag és pénzügyileg is támogató szervezet kíván lenni.

Várjuk tehát a felelősen gondolkodó szülők, tanárok csatlakozását, és az együttműködésre kész szervezetek jelentkezését, hogy együtt nagyobb eredményeket érjünk el egy valóban boldogabb, eredményesebb nemzedék felnevelésében!

Szeretettel,

A ClassBox csapat tagjai