ClassBox, ClassBox Alapítvány, Misszió, Pedagógus, Szülő – Tanár- Diák

Misszió

A ClassBox csapat missziója

Mi, „A ClassBox csapat tagjai” egy igazi startup vállalkozás megálmodói, megalkotói, tulajdonosai és vezetői vagyunk.

Főállásszerűen, nagy-nagy szeretettel és elszántsággal dolgozunk azon, hogy a jövő nemzedéke, azaz a gyermekek, valamint szüleik és tanáraik számára a ClassBox révén könnyebbé, szerethetőbbé és nevelési szempontból eredményesebbé tehessük az általános iskolás éveket.

A ClassBox koncepció első megszületése után a szűk maghoz folyamatosan csatlakoztak az élet és szakma különböző területéről érkezők, így egyre nagyobb csapattá váltunk.

A bővebb ClassBox csapat tagjait (amely ma már több, mint 20 főből áll) az alábbi 3 szervezet tulajdonosai, vezetői, kurátorai, szakértői alkotják:

  • Evolapps Ltd ( London)
  • Class Box Hungary Kft. (Nyíregyháza)
  • ClassBox Alapítvány ( Nyíregyháza)

Bővebb csapatunk nagyon különböző korú, érdeklődésű és végzettségű tagokból áll, de a főbb dolgokban egyformán gondolkodunk:

– Fontosnak tartottuk, tartjuk, hogy családot alapítsunk, gyermekeket vállaljunk és a tőlünk telhető legmagasabb szinten biztosítsuk számukra a testi-lelki-szellemi fejlődésükhöz szükséges feltételeket és körülményeket.

– Szeretnénk, hogy gyermekeink egy békésebb, toleránsabb, boldogabb társadalmat építsenek fel, ahol a tisztességes munka tisztes megélhetést biztosít, ahol a szegényebbek elesettebbek is segítségben részesülnek.

– Mindezért fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek barátságos, szeretetteljes, inspiráló környezetben cseperedjen fel, s olyan oktatásban részesüljön, amely a született képességeket, talentumokat a lehető legjobban ki tudja bontakoztatni.

– Jó lenne ha az egészséges, boldog és sikeres felnőtté váláshoz szükséges ismereteket, képességeket és készségeket minden általános iskolás elsajátíthatná az iskolában, nem csak a jómódú, képzettebb szülők szerencsésebb gyermekei.

– Kívánatosnak tartjuk, hogy minél több gyermeknek legyen olyan példaképe, aki köztiszteletben áll a tisztességes, szorgalmas, életvitele miatt.

Úgy véljük ezen gondolatainkkal, vágyainkkal sokan egyet tudnak érteni, mégis úgy tűnik, nehezen haladunk e vágyaink elérése felé. A lakosság demográfiai és vagyoni helyzete inkább eltávolít, mint közelít minket a vágyott állapottól. Ma hatalmas tudásbeli, és életviteli szakadék van a gazdagabb, képzettebb, valamint a szegényebb, alulképzett családok között pl. a pénzügyi-, egészségügyi kultúra, a környezettudatos élet, a tolerancia, konfliktuskezelési technikák, stb. terén.

Sok csalódott szülő van szinte reménytelen anyagi–erkölcsi helyzetben, közülük sokuknak nincs jövő képük, teljesen értékvesztettek. Az ő gyermekeik nem sok eséllyel tudják megszerezni azt a tudást és képességeket, amelyek szükséges egy sikeres, boldog élethez. Sajnos számukra az iskola inkább kudarcélményt, sikertelenséget okoz, s csak keveseknek jelent érdemi felzárkózási lehetőséget.

Az iskolák és a tanárok helyzete sem ideális, így szinte törvényszerű a tanár- szülő közötti  nézetkülönbség arról, hogy kinek nagyobb a felelőssége a gyermekek nevelésében.

Mindezen problémákat tetézik a mai digitális forradalomban leselkedő veszélyek, s a korosztályok közötti digitális szakadék.

Nagyon veszélyesnek, sok esetben kifejezetten károsnak tartjuk a gyermekek szabad hozzáférését mindenféle weboldalhoz, közösségi portálhoz, melyeket az internet és a mobil szolgáltatások csaknem mindenki számára könnyen elérhetővé tesznek.

Mi nem csak látjuk ezeket a társadalmi problémákat, nem csak vágyunk egy jobb társadalomra, hanem a ClassBox fejlesztésével és elterjesztésével tenni is szeretnénk azért, hogy egymás elfogadását, egymás értékeinek elismerését, a tanítás- nevelés hatékonyságát – ha egy kis lépéssel is, de – javítsuk.

Tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Sok olyan szervezetről, programról van ismeretünk, amelyek szintén e társadalmi problémák enyhítésén, felszámolásán dolgoznak. Többen látványos eredményeket értek el egy-egy részterületen, vagy kisebb közösségekben, de a hőn vágyott cél elérésétől még messze vagyunk.

Tudjuk, hogy a ClassBox sem oldja meg a problémát, főleg nem egyedül, s rövid távon.

Mégis útnak indítjuk a ClassBoxot, mert úgy érezzük, hogy egy fontos és sikeres eszköz lehet a gyermeknevelési problémák felszámolásának hosszú és rögös útján.

Nincs ismeretünk arról, hogy létezne ma Magyarországon olyan más – ClassBoxhoz hasonló – program, kezdeményezés, mely komplex módon egyszerre jótékony hatással tudna lenni:

– a diák- szülő- tanár- iskola kapcsolatrendszerre

– a mindennapos iskolai problémák kezelésére

– a biztonságos internetezés, kulturált kommunikáció kialakulására a gyermekek körében

– tanító- nevelő munka hatékonyabbá tételére,

– a család és kisebb – nagyobb közösségek építésére, fejlesztésére,

– stb.

A ClassBoxot folyamatosan fejlesztjük, de mellette, ahhoz szervesen kapcsolódva létrehoztuk a www.classter.hu magazinunkat, amelybe   terveink szerint a közeljövőben kerülnek bele a felhasználók által is igényelt nevelést és tehetséggondozást erősebben támogató cikkek, információk ( pl. hatékony tanulási módszerek, egészséges személyiségfejlesztési ismeretek, pénzügyi kultúra, egészség -, és környezettudatos élet, tolerancia, konfliktuskezelés, gyerekzár-biztos böngészők, stb.)

Mindezek miatt hisszük, hogy a ClassBox használóihoz tömegesen fognak csatlakozni olyan felelősen gondolkodó szülők, családok és tanárok, akik céljainkkal és megoldási javaslatainkkal egyetértenek.

Abban is reménykedünk, hogy a jövő nemzedék testi-lelki fejlődéséért tenni akaró sok-sok kezdeményezés együttműködését is elő tudjuk segíteni, s a ClassBox egyfajta integrálója és akcelerátora lehet sokuknak. A ClassBox és a ClassTÉR felületéről pl. könnyen elérhetővé kívánjuk tenni azokat a weblapokat, információkat, amelyek érdemi segítséget nyújtanak családoknak a tanító- nevelő feladataikhoz, s így egymást erősítve minden együttműködő szervezet hatékonysága, eredményessége megsokszorozódhat. Így talán közelebb kerülhetünk a célunkhoz.

Ebben a ClassBox portál egy hasznos felület, ClassTér egy orientáló és építő információkat közvetítő magazin,   a ClassBox Alapítvány (www.classboxalapitvany.hu ) pedig a folyamatot szakmailag és pénzügyileg is támogató szervezet kíván lenni.

Várjuk tehát a felelősen gondolkodó szülők, tanárok csatlakozását, és az együttműködésre kész szervezetek jelentkezését, hogy együtt nagyobb eredményeket érjünk el egy valóban boldogabb, eredményesebb nemzedék felnevelésében!

Szeretettel,

A ClassBox csapat tagjai

Előző cikkKövetkező cikk
Főállásszerűen, nagy-nagy szeretettel és elszántsággal dolgozunk azon, hogy a jövő nemzedéke, azaz a gyermekek, valamint szüleik és tanáraik számára a ClassBox révén könnyebbé, szerethetőbbé és nevelési szempontból eredményesebbé tehessük az általános iskolás éveket.