Ezt a ClassTér magazint a ClassBox Alapítvány hozta létre és működteti a ClassBox Hungary Kft. támogatásával. E két szervezet alapítói, vezetői, szakértői, támogatói, azaz „A ClassBox csapat tagjai” egyformán gondolkodunk a világ dolgairól.

Ezért összefogtunk egy olyan  okosportál ( www.classbox.hu) és egy olyan online magazin  ( www.classter.hu) létrehozásában és működtetésében, amelyekkel reményünk szerint kicsit hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a jövő társadalma egészségesebb, sikeresebb, boldogabb legyen.

Nagy-nagy szeretettel és elszántsággal dolgozunk azon, hogy a gyermekek, valamint szüleik és tanáraik számára a ClassBox révén könnyebbé, szerethetőbbé és nevelési szempontból eredményesebbé tehessük az általános iskolás éveket.

A ClassBoxhoz szervesen kapcsolódva hoztuk létre ezt a  ClassTér magazint, melyre   az oktatást- nevelést és tehetséggondozást támogató cikkeket, információkat, ismereteket szeretnénk folyamatosan feltölteni ( pl. hatékony tanulási módszerek, egészséges személyiségfejlesztési ismeretek, pénzügyi kultúra, egészség -, és környezettudatos élet, tolerancia, konfliktuskezelés, gyerekzár-biztos böngészők, stb.)

Olyan szolgáltatásokat és tartalmakat kívánunk e két weblapon biztosítani, amelyek  segítséget nyújtanak számukra a kapcsolataik, ismereteik fejlesztéséhez, s  bölcs döntések meghozatalához.

A bővebb ClassBox csapat tagjai (amely ma már több, mint 20 főből áll), nagyon különböző korúak, érdeklődésű és végzettségűek vagyunk, de a főbb dolgokban egyformán gondolkodunk:

– Fontosnak tartottuk, tartjuk, hogy családot alapítsunk, gyermekeket vállaljunk és a tőlünk telhető legmagasabb szinten biztosítsuk számukra a testi-lelki-szellemi fejlődésükhöz szükséges feltételeket és körülményeket.

– Szeretnénk, hogy gyermekeink egy békésebb, toleránsabb, boldogabb társadalmat építsenek fel, ahol a tisztességes munka tisztes megélhetést biztosít, ahol a szegényebbek elesettebbek is segítségben részesülnek.

– Mindezért fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek barátságos, szeretetteljes, inspiráló környezetben cseperedjen fel, s olyan oktatásban részesüljön, amely a született képességeket, talentumokat a lehető legjobban ki tudja bontakoztatni.

– Jó lenne ha az egészséges, boldog és sikeres felnőtté váláshoz szükséges ismereteket, képességeket és készségeket minden általános iskolás elsajátíthatná az iskolában, nem csak a jómódú, képzettebb szülők szerencsésebb gyermekei.

– Kívánatosnak tartjuk, hogy minél több gyermeknek legyen olyan példaképe, aki köztiszteletben áll a tisztességes, szorgalmas, életvitele miatt.

Úgy véljük ezen gondolatainkkal, vágyainkkal sokan egyet tudnak érteni, s így  folyamatosan növekedni fog a weblapjaink  látogatottsága, s az együttműködő partnereink száma.

Várjuk tehát a felelősen gondolkodó szülők, tanárok csatlakozását, és az együttműködésre kész szervezetek jelentkezését, hogy együtt nagyobb eredményeket érjünk el egy valóban boldogabb, eredményesebb nemzedék felnevelésében!

Szeretettel,

A ClassBox Alapítvány és a  ClassBox csapat tagjai